”Rödbär” Jardinière
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”B/W” Jardinière
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Ming” Jardinière
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Beige” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Blommig” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Blå fågel” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Blå Götheborg” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Svart Götheborg” Jardiniere
L 45 cm B 27 cm H 20 cm
CF099

”Dalia” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”GIII” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Gripsholm” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Kanton” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Orange” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Ormbunke” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Festoon” Jardiniere
L 45 cm B 27 cm H 20 cm
CB142

”Tulip” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20cm
CB142

”Vit” Jardiniere
L 45cm B 27cm H 20 cm
CB142

”Beige” Jardiniere
L 44cm B 30cm H 18cm
CF1164

”Malva” Jardiniere
L 44cm B 30cm H 18cm
CF1164

”Grön” Jardiniere
L 44cm B 30cm H 18cm
CF1164

”Sommar” Jardiniere
L 44cm B 30cm H 18cm
CF1164

”Karusell” Jardiniere
L 44cm B 30cm H 18cm
CF1164

”Marieberg” Jardiniere
L 35 cm B 23 cm H 11 cm
CF034

”Rödbär” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Bär” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”B.B.F” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Blå Götheborg” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Malva” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Beige” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Blå fågel” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Grill” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Dalia” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Festoon” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Garden” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”GIII” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Gripsholm” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Grön” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Kanton” ”Färg” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Nejlika” Jardiniere
L 35cm B 20cm H 15 cm
CF099

”O.K” Jardiniere
L 35 cm B 20cm H 15 cm
CF099

”Orange” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Ormbunke” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Pink” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Ros” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Rosegarden” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Svart Götheborg” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Svart Garden” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”Vit” Jardiniere
L 35 cm B 20 cm H 15 cm
CF099

”BW” Jardiniere
L 34 cm B 22 cm H 15 cm
CF525

”Gripsholm” ”krackelerad” Jardiniere
L 34 cm B 22 cm H 15 cm
CF525

”Peach” Jardiniere
L 34 cm B 22 cm H 15 cm
CF525

”Rehn” Jardiniere
L 34 cm B 22 cm H 15 cm
CF525

”Sommar” Jardiniere
L 34cm B 22cm H 15cm
CF525

”Tulip” Jardiniere
L 34cm B 22cm H 15cm
CF525

”Sommar” Jardiniere på fot
L 25cm B 16cm H 19cm
CF1048

”Versailles” Jardiniere på fot
L 25cm B 16cm H 19cm
CF1048

”Chambers” Jardiniere på fot
L 25cm B 16cm H 19cm
CF1048

”Malva” Kruka 9,
H 22cm D 22cm
CF067

”Blå Fågel” Kruka 9,
H 22cm D 22cm
CF067

”Ormbunke” Kruka 9,
H 22cm D 22cm
CF067

”Pagod” Kruka 9 + Kruka 7,
H 22 cm D 22 cm
H 17 cm D 17 cm
CF067

”Blå koppar” Kruka 9 + Kruka 7,
H 22 cm D 22 cm
H 17 cm D 17 cm
CF067

”Manege 1” Kruka rund 7,
H 17cm D 17cm, sida 1
CF067

”Manege 1” Kruka rund 7,
H 17cm D 17cm, sida 2
CF067

”Manege 2” Kruka rund 7,
H 17cm D 17cm, sida 1
CF067

”Manege 2” Kruka rund 7,
H 17cm D 17cm, sida 2
CF067

”Rödbär” Kruka rund
2set, D 17cm H 17cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Bär” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Merian” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Orange” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Rehn” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Malva” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Blommig” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”B.B.F” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Blå fågel” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Dalia” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Festoon” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Garden” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”GIII” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Gripsholm” krackelerad Kruka rund 2set D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Gripsholm” Kruka rund 2set D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Grill” Kruka rund 2set D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Grön” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Gul” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Nejlika” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Marieberg” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Ormbunke” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Pink” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Små rosor” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Soldat” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Sommar” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Rose Garden” Kruka rund
2set, D 17cm H 17cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Svart Garden” Kruka rund 2set D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Tulip” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Tupp” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Turkos Fjäril” Kruka rund 2set D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Turquise” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Vapen” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Peach” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Luneville” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Ros” Kruka rund 2set
D 17cm H 17 cm,
D 13cm H 13cm
CF067

”Lejon” Kruka rund 7,
H 17cm D 17cm
CF067

”Blå Götheborg” Kruka rund 7,
H 17 cm D 17cm
CF067

”Svart Götheborg” Kruka rund 7,
H 17cm D 17cm
CF067

”Blå Fågel” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Dalia” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Festoon” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Garden” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”GIII” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Gripsholm” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Grön” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Nejlika” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Orange” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Ormbunke” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Rehn” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Rosegarden” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Små rosor” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Sommar” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Turquise” Sköljskål
L 27cm B 21cm H 14cm
CF119

”Beige Fjäril” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Blå fågel” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Festoon” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Fågel” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Garden” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”GIII” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Gripsholm” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Grön” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Nejlika” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”O.K” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Ormbunke” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Rehn” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Ros” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Små rosor” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Soldat” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Tulip” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Tupp” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Turkos Fjäril” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Vit” Sköljskål
L 15cm B 11cm H 8cm
CF119

”Nejlika” Oval kruka
L 22cm B 16cm H 12cm
CF005

”Tupp” Oval kruka
L 22cm B 16cm H 12cm
CF005

”Zebra” Oval kruka
L 22cm B 16cm H 12cm
CF005

”Afrika” Oval kruka sida 1
L 22cm B 16cm H 12cm
CF005

”Afrika” Oval kruka sida 2
L 22cm B 16cm H 12cm
CF005

”Nejlika” Kruka rektangulär
L 25cm B 17cm H 16cm
CF965

”Zebra” Kruka rektangulär
L 25cm B 17cm H 16cm
CF965

”Berain” Kruka rektangulär
L 25cm B 17cm H 16cm
CF965

”Svart häst” Kruka rektangulär
L 25cm B 17cm H 16cm
CF965

”Clematis” Kruka rektangulär
L 25cm B 17cm H 16cm
CF965

”Garden” Taggig kruka
D 12cm H 12cm
CF1166

”Nejlika” Taggig kruka
D 12cm H 12cm
CF1166

”Kanton” Kruka oval 2set
L 31cm B 20cm H 13 cm,
L 22cm B 10cm H 10 cm
CA229

”Rock Garden” Fishbowl
D 31cm H 22 cm
CA354

”Zebra” Fishbowl
D 31cm H 22 cm
CA354

”Grön” Fishbowl
D 31cm H 22 cm,
D 41cm H 32 cm
CA354

”Marieberg” Fishbowl
D 31 cm H 22 cm
CA354

”Dalia” Fishbowl
D 31 cm H 22 cm,
D 41 cm H 32 cm
CA354

”Garden” Fishbowl
D 31cm H 22 cm,
D 41cm H 32 cm
CA354

”Blommig” Fishbowl
D 31cm H 22cm
CA354

”B.B.F.” Fishbowl
D 31 cm H 22 cm
D 41 cm H 32 cm
CA354

”Blå fågel” Fishbowl
D 31 cm H 22 cm
D 41 cm H 32 cm
CA354

”Pagod” Fishbowl
D 31 cm H 22 cm
D 41 cm H 32 cm
CA354

”Blå fågel” Urna
H 30 cm D 25 cm,
H 24 cm D 20 cm
SM010

”Grön” Urna
H 30 cm D 25 cm,
H 24 cm D 20 cm
SM010

”Garden” Urna
H 30 cm D 25 cm,
H 24 cm D 20 cm
SM010

”B.B.F.” Urna
H 24 cm D 20cm
SM010

”Blå Fågel” Vas
H 25 cm D 26 cm
CF101

”Ormbunke” Vas
H 25 cm D 26 cm
CF101

”Grön” Vas H 
H 25 cm D 26 cm
CF101

”Clematis” Vas 
H 21cm D 21 cm
CF101

”Rödbär” Vas 
H 21 cm D 21 cm
CF101

”Sommar” Vas 
H 21 cm D 21 cm
CF101

”Malva” Vas Kvadrat 
H 26cm B 19cm
CF332

”Marieberg” Kruka med hänklar
H 22cm D 24cm
CF2687

”Grön” Rund kruka med fat,
H 21 cm D 26cm
CN107

”Blå fågel” Rund kruka med fat,
H 21 cm D 26cm
CN107

”B.B.F - Blue Bird Floral”
Rund kruka med fat,
H 18 cm D 21cm
CN107

”Ormbunke” Vas oval
L 23 cm B 15cm H 13cm
CF491

”Malva” Vas oval
L 23 cm B 15cm H 13cm
CF491

”Tessin” Kruka cylinder
H 13 cm D 12 cm
H 15 cm D 14 cm
H 19 cm D 17 cm
CF2578

-

”Djurgården” Kruka cylinder
H 19 cm D 17 cm
CF2578

”Kolonial” Kruka cylinder
H 15 cm D 14 cm
H 19 cm D 17 cm
CF2578

Krukor och skålar

Krukor, skålar, fat och vaser i ostindiskt porslin var vanligt förekommande i stillebenmåleri från 16- och 1700-talet. Redan några hundra år tidigare hade kinesiska porslinsföremål nått Europa via sidenvägen.


Swatow

Swatow var under Mingtiden bara en liten fiskeby och kan inte vara en stor utskeppningsplats av porslin på den tiden så det är lite märkligt att detta populära samlarporslin fått det namnet. På denna del av kinesiska kusten låg ett flertal fabriker som har fått samlingsnamnet Swatow. Porslinet från det här området är grövre och naivare men otroligt populärt för samlare. Färgskalan är också lite speciell.

Mariebergsfabriken

Mariebergsfabriken startades av Johan Ehrenreich 1759 och i början tillverkades mest fajans men snart tillverkades även porslin. Marieberg är väl mest känt för sina kakelugnar. Fabriken brottades med ekonomiska problem och såldes till konkurrenten Rörstrand 1782.

Mingdynastin

Mingdynastin regerade Kina mellan 1368 till 1644 och den förste kejsaren var Zhu Yuanzhang. Perioden utmärktes av ett väl organiserat samhälle där konsten blomstrade.

Luneville

Luneville var säte för den polske ex-kungen Stanisław I Leszczyński, svärfar till kung Louis XV av Frankrike. Den lokala fajansfabriken blev hovleverantör till det lilla exilhovet i Luneville och med Leszczyńskis föbindelser i Paris fick den orginella och lite primitiva dekoren stor spridning. Fabriken tillverkade fajans långt in på 1900-talet.


La grand encyclopedie

Under sjuttonhundratalets andra hälft publicerade Denis Diderot och Jean d’Alembert ”Den Stora Encyklopedin”, ett revolutionerande bokverk med utförliga illustrationer beskrivande i stort sett allt man visste i Frankrike fram till dess. Olika rörelser i dressyrridnig beskrivs noggrant, våra bilder är tagna ur detta betydelsefulla bokverk. Vi kommer att producera alla dessa rörelser på flera olika krukor i vår nya serie ”Manege”.

Denis Diderot

 

En kvinnlig pionjär

Redan som liten flicka samlade Maria Sibylla Merian på larver och fjärilar, uppmuntrad av sin pappa tecknade och målade hon av de olika krypen. Hon blev den ledande illustratören på sitt område, en som beundrade hennes verk var Carl von Linne. Illustrationerna på vår kruka, ”Merian”, kommer från bokverket Ericarum Ortus från 1679.

William Chambers

föddes i Göteborg men gjorde sin karriär i England och blev med tiden en av Europas mest framgångsrika arkitekter. 1757 publicerade han boken ”Chinese furniture etc”, ett bildverk med kinesiska möbler, hus, prydnadsföremål och människor. Många av Johan Pachs väggmålningar på Kina Slott vid Drottningholm har Chambers bilder som förlagor. Vår kruka är färgsatt i 1700-talets anda.

Berains elev

Jaques de Maults dekorerade fönster­smygarna i Karl XI:s Galleri på Stockholms Slott i början på 1700-talet inspirerad av sin läro­mästare.

Ostindienfararen ”Götheborg

förliste den 12 september 1745 bara 900 meter från sin hemmahamn i Sverige.
Läs mer >

Jean-Eric Rehn

Jean-Eric Rehn var det svenska 1700-talets mest lysande formgivare.
Läs mer >

Kanton

1684 tillät den kinesiska kejsaren utlänningar att bedriva handel med Kina.
Läs mer >

Tessin

Nicodemus Tessin var stormaktstidens främste arkitekt i Sverige. Hans främsta byggnad var det nya slottet i Stockholm. Han ritade även ett palats åt sig själv på Slottsbacken i närheten av Stockholms Slott. Vår kruka ”Tessin” pryds med hans egen ritning på huset.